BS1AQ 10, 16, 25 A
BS 6, 8 Q14 AV1
BS 10, 12 Q14 AV1 BS 16 Q14 AV1
Tekli port:
› Piyasada rakipsizdir
› Kolay montaj için kompakt ve hafi ftir
› Drenaj borusuna gerek yoktur
› Uzak odalar için idealdir
› Teknik soğutma işlevi
› 250 sınıfı üniteye (28 kW) kadar bağlanabilir
› Modeline göre birden fazla iç ünite bağlanabilir.


Multi port: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16
› Önceki seriye göre %55 daha küçük ve %41 daha hafi ftir
› Kaynak noktası ve kablo ihtiyacı azaldığından daha
hızlı montaj mümkündür
› Tüm iç üniteler tek bir BS kutusuna bağlanabilir
› Daha az sayıda kontrol portu gereklidir
› Port başına 16 kW'ya kadar kapasite ayrılır
› 2 port birleştirilerek 250 sınıfı üniteye (28 kW)
bağlanabilir
› Kullanılmayan portlara ilişkin bir sınırlama
olmadığından, kademeli montaj mümkündür
› Modeline göre birden fazla iç ünite bağlanabilir.
Maksimum tasarım
esnekliği ve montaj hızı
› Eşsiz tekli ve multi BS kutusu kapasite seçenekleri
ile sisteminizi hızlı ve esnek şekilde tasarlayın.
› Geniş aralıkta kompaktve hafi f multi BS kutuları,
montaj sürenizi büyük ölçüde kısaltır.
› Tekli ve multi BS kutularının serbest kombinasyonu
mümkündür ve aynı dış üniteye bağlanabilir.
Daima maksimum konfor
VRV BS kutusuyla, ısıtma ve soğutma arasında geçiş
için kullanılmayan iç üniteler sıcaklığın istenen düzeyde
sabit tutulmasını sağlar. Bu nedenle, ısı geri kazanımlı
sistemimiz bir değişiklik sonrasında tüm sistemdeki
basıncın dengelenmesini gerektirmez.

Açık bağlantı sayesinde daha hızlı montaj
› Kaynak öncesi borunun kesilmesine gerek yoktur
(5,6 kW (50 sınıfı) veya daha küçük iç üniteler için)