Süper aero ızgara
Spiral şeklindeki ızgara,
türbülansı en düşük seviyeye
indirmek ve ses seviyesini
düşürmek için hava akış
yönünde hizalanmıştır.


Kompresör
Swing tipi > yağ ayırıcı yoktur 
Dönen plaka rotora sabitlendiğinden:
› Daha düşük çalışma sesi seviyesi
› Daha uzun kompresör ömrü
› Yüksek ve alçak basınç tarafı
arasında soğutucu akışkan kaçağı gerçekleşmediğinden daha yüksek verimlilik


Gelişmiş fan kanatlarıı
Hava akışları çarpışır ve kayıp gerçekleşir


Hava akışları, V formlu kanat etrafında yumuşatılır ve 
hava debisi kayıpları azaltılır.

 


Soğutucu akışkan soğutmalı inverter güç kontrol kartı
› Dış ortam sıcaklığından etkilenmediği için, güvenilir
soğutma
› Kontrol kartı kutusunun küçük olması sayesinde dış ünite eşanjörü boyunca
daha sorunsuz bir hava akışı sağla rve ısı transferi verimliliğini %5 oranında artırır.

 

E-Pass eşanjör
Eşanjörün yol düzeninin optimize edilmesi, aşırı ısınan gaz bölümünden sıfırın altında soğutulan sıvı
bölümüne ısı transferini önler, böylece eşanjör daha etkin şekilde kullanılır.


I-demand işlevi
Maksimum güç tüketimini sınırlandırır.
Yeni geliştirilen akım sensörü, gerçek güç sarfi yatı ile
teorik güç sarfi yatı arasındaki farkı en aza indirir.