Verimlilikten taviz vermeksizin yerden tasarruf sağlayan çözüm

› Esnek montaj için yerden tasarruf sağlayan gövde tasarımı
› Tek bir iletişim noktası üzerinden bir binanın tüm termal ihtiyaçlarını
karşılar: hassas sıcaklık kontrolü, havalandırma, klima santralleri ve
Biddle hava perdeleri
› Geniş iç ünite aralığı: VRV veya Daikin Emura, Nexura ... gibi şık iç
üniteler bağlanabilir
› Alan sınırlaması bulunan, 200 m²'ye kadar olan projeler için uygun
geniş ünite aralığı (4 ile 12 HP arası)
› VRV IV standartlarını ve teknolojilerini kullanır: Değişken Soğutucu
Akışkan Sıcaklığı ve inverter kompresörler
› Pik enerji tüketimini %30 ila 80 arasında sınırlama imkanı, örneğin
yüksek güç talebinin olduğu dönemlerde
› Tüm standart VRV özelliklerine sahiptir 

 

 

Bağlanabilir şık iç üniteler