Verimlilikten taviz verilmeksizin soğuk iklim bölgeleri için özel olarak tasarlanmış ısıtma kapasitesi öncelikli dış ünite

Düşük ortam sıcaklıklarında yüksek ısıtma kapasitesi

› -15°C YT'ye kadar sabit ısıtma kapasitesi!

Yüksek kısmi yük verimliliği

› Yüksek sezonsal verimlilik ve yüksek ısıtma performansı için optimize edilen yeni buhar enjeksiyonlu scroll kompresör
• BENZERSİZ geri basınç kontrolü: Kompresör, düşük kısmi yüklerde daha yüksek verimli çalışacak şekilde geri basınç
kontrol portuna sahiptir. Bu sayede kısmi yüklerde hareketli scrollun sabit scroll'a tam temas etmesi sağlanarak sıkıştırılmamış soğutucu gaz sızıntısı
dolayısıyla kapasite kaybı olmadan kompresörün çalışması sağlanmaktadır.
• Çekvalfl i BENZERSİZ Enjeksiyon yapısı: Düşük yüklerde çalışma esnasında ortaya çıkan geri akışları engeller
› Değişken Soğutucu Akışkan Sıcaklığı, soğutucu akışkan sıcaklığını yüke göre ayarlar

-25°C YT'ye kadar yüksek Güvenilirlik

› Dış ünite eşanjöründeki sıcak gaz bypass devresi sayesinde -25°CYT düşük ortam sıcaklıklarında yüksek güvenilirlik elde edilir.
› Dış ünite eşanjörünün altında bulunan sıcak gaz bypass devresi, eşanjörün tam verimli çalışabilmesi için buz birikimini engeller.

 

Isıtmaya optimize VRV ısı pompası

Verimlilikten taviz verilmeksizin soğuk iklim bölgeleri için
özel olarak tasarlanmış ısıtma kapasitesi öncelikli dış ünite

› Soğuk iklim bölgelerinde ısıtma için özel olarak geliştirilmiştir,
› Buhar enjeksiyonlu kompresörü sayesinde -15°C'ye kadar sabit ısıtma kapasitesi
› Isıtmada -25°C'ye kadar geniş çalışma aralığı 
› Dış ünite eşanjöründeki sıcak gaz bypass devresi sayesinde aşırı soğuk koşullarında yüksek Güvenilirlik
› Yüksek bağıl nemde %15 daha yüksek ısıtma kapasitesi (2°C KT/ 1°C YT ve Bağıl Nem=%83) - (Önceki modele göre)
› Standart VRV ısı pompasına kıyasla daha kısa defrost ve ısıtma süreleri
› Tek bir iletişim noktası üzerinden bir binanın tüm termal ihtiyaçlarını karşılar: hassas sıcaklık kontrolü, havalandırma, klima santralleri ve Biddle hava perdeleri
› Geniş iç ünite aralığı: VRV ile şık iç üniteler (Daikin Emura, Nexura, ...) birleştirilebilir
› VRV IV standartlarını ve teknolojilerini kullanır: Değişken Soğutucu Akışkan Sıcaklığı, VRV configurator, 7 haneli ekran ve tam inverter
kompresörler, 4 taraflı dış ünite eşanjörü, soğutucu akışkan soğutmalı inverter güç kontrol kartı, yeni DC fan motoru
› Montaj alanı veya verimlilik gereksinimlerinin karşılanması için serbest dış ünite kombinasyonu
› Geniş boru esnekliği: 30 m iç ünite yükseklik farkı, maksimum eşdeğer boru uzunluğu: 190 m, toplam boru uzunluğu: 500 m