Kullanım sıcak suyu üretimi için termal güneş enerjisi kolektörü

› Güneş enerjisi kolektörleri, sıcak su üretimi için gerekli enerjinin %70'ine kadarını sağlayarak, önemli bir maliyet tasarrufu sunar
› Kullanım sıcak suyu üretimi için yatay veya düşey güneş enerjisi kolektörleri
› Yüksek verimli güneş enerjisi kolektörleri, yüksek seçicilikteki kaplaması sayesinde tüm kısa dalgalı güneş radyasyonunu ısıya dönüştürür
› Çatı kiremitlerine kolay montaj