Geniş aralıkta genleşme vanası kiti ve kontrol kutusu

Kombinasyon tablosu

Kapasite tablosu

Soğutma

EKEXV - Klima santrali uygulamaları için genleşme vanası kiti

EKEQ - Klima santrali uygulamaları için kontrol kutusu