Günümüz dünyasında insan gücü yerini iş makineleri aldı. Sanayide insanın bedensel kuvveti ile yapılan işleri makine ve robotlar yapıyor. Ofislerde birçok işi kurulan otomasyon sistemleri halletmekte… Buna bağlı olarak insanlar gerek iş gerek ise sosyal alanlarında artık fiziksel gücünü kullanmıyor.  Makinelerin, robotların ve kurulan otomasyon sistemlerinin aktif rol oynadığı birçok işte ;  insanın rolü nedir? Fiziksel performans yerini hangi güce bıraktı?

Dünya pazarındaki birçok firmanın personel yatırımlarını incelediğimizde yukardaki soruların cevabını bulmuş oluyoruz. Zihinsel güç ve performans…

Hızlı düşünmek ve karar vermek. Verilen kararı uygulamadan önce ne gibi sonuçların doğuracağını tayin etmek.  Elde edilen sonuçların analizini yapmak ve değerlendirmek… Kararı pratiğe dönüştürmek… Bütün bu faaliyetler ;  iş yerlerinde sorumluluk sahibi personelden  beklenen performansların birkaçı…

Zihnimiz bizden beklenen performansı her zaman şartsız karşılayabiliyor mu? Maalesef ki hayır...

Zihnimizin yüksek verimde çalışması için bizden beklediği; doğru beslenme, düzenli uyuma gibi alışkınlıklar birçoğumuzun farkında olduğu kazanımlar. Ancak bir de farkında olmadığımız ama ihtiyacımız olan şartlar vardır.

İnsanlar ;  düşünce gücünü verimli olacak şekilde çalıştırması için konfora ihtiyaç duyarlar. Beklenen  konforun olmazsa olmazı ‘’doğru hava''dır . Doğru havanın konut, alışveriş merkezileri, ofis ve işyeri gibi kapalı ortamlarda doğal olarak sağlanması çok zordur. Bunun için cebri sistemlere ihtiyaç vardır. Doğru havanın sağlanması için kurulan cebri sistemlerin tümüne ''İklimlendirme Sistemleri'' denir.

'' İklimlendirme sistemleri ''   ortamda var olan kullanılmış havayı uzaklaştırır. Bunun yerine ortama  ''Taze hava''  verir. Atmosferden aldığı taze havayı ortama sunmadan önce ısıtır ya da soğutur. Isıtma ya da soğutma proseslerinin değiştirdiği nem oranını dengede tutar. Bütün bu esasları sağladığı sürece kurulan sistemler ‘’İklimlendirme''  görevini yerine getirmiş olur.

Günümüzde kullanılan iklimlendirme sistemlerinin bazıları şunlardır.

*''Klima santralleri ''

*''Rooftoplar''

*''Isı geri kazanım cihazlı havalandırma sistemleri''

*'' Soğutma (Chıller)  grupları

*''VRF Klima Sistemleri''