Günümüz teknolojilerde en önemli husus sağlanan hizmetin karşılığındaki yakıt sarfiyatındır. Sanayi devriminde ülkelerin gelişmişlikleri; tükettikleri enerji ile doğru orantılı kabul ediliyordu. Ancak günümüz dünyasında, ekonomide ileri yol almadaki temel kıstas; üretimin karşılığında sarf edilen minimum enerjidir.


    Sanayi devletlerinin günümüzde izlediği bu politika, dünyamızın daha verimli ve daha kullanışlı hale gelmesine fayda sağlamaktadır. Öyle ki çoğu gelişmiş devletler, sahip oldukları akarsu, göl, deniz veya havanın temiz olmasıyla iftihar duymaktadırlar. 
    Devletlerin kümülatif enerji sarfiyatlarının büyük bir bölümünü nihai tüketicilerin tükettikleri enerji oluşturmaktadır. Bu durumda ülke için enerji sarfiyatlarının düşük olması; o ülkenin yaşam ve kültür seviyesinin yüksek olmasına bağlıdır diyebiliriz. 
    Japonya da bulunan evlerin yaklaşık %90 ‘ı Isı pompası ve VRF klima sistemiyle ısıtılıp , soğutulmaktadır. Sadece Tokyo şehrinin yaklaşık 38 milyon ve Osaka’nın da 21 milyon nüfusunun olduğunu düşünülürse, bu ülkenin yılda ne kadar fazla enerji tasarrufu yaptığını saptayabiliriz. 


    Ülkemiz de bu konuda özellikle son yıllarda ciddi yol kat etmiştir. 2000 yıllarının başında VRF klima Sistemleri lüks tüketim olarak görülmekte iken , günümüzde Emlak Konut projelerinde dahi VRF klima sistemleri kullanılmaktadır. 
    Daikin VRF klima sistemleri , Vrf klimanın sağladığı tüketim faydalarının yanında rakiplerine göre çok daha verimli ve çevrecidir. Projelerinizde Teal iklimlendirme Sistemleri yetkilileri ile irtibata geçerek , sorularına çözüm bulabilirsiniz.