Vrf klima fiyatları, yatırımcılar için büyük önem taşımaktadır. Kullanılacak Vrf klima sisteminin ; işletme maliyetlerindeki avantajı ve arıza oranlarının düşük olması , yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Ayrıca periyodik bakımının diğer sistemlere göre daha az maliyetli olması da avantaj sağlamaktadır. Peki Vrf klimanın fiyatı nedir? Yatırımcıların ne kadar bütçe ayırması gerekmektedir? Vrf klima fiyat çalışması yapılırken hangi hususlar dikkate alınmalıdır?

   Vrf klima fiyatlandırılması yapılırken; öncelikle proje çalışması yapılması gerekmektedir. Yatırımcı ilk olarak projesi hakkında Teal iklimlendirmeden talepte bulunur. Bulunduğu talepte proje ile ilgili; isim, lokasyon (bulunduğu il/ilçe), projedeki mahallerin ne amaçla kullanılacağı ve mahallerle ilgili bilgi vermektedir. Teal iklimlendirme sistemleri mühendisleri de aldıkları bilgiler doğrultusunda yerin VRF klima projesini çizmektedirler. Çizilen Vrf sistem projesi neticesinde hangi mahallere hangi kapasitede / kaç adet klima ve kaç metre Vrf bakır boru alt yapısının kullanılacağı yönünde keşif listesi oluşturulur. Oluşturulan keşif listesi ile birlikte fiyat analizi yapılıp , yatırımcıya fiyat teklifi iletilir.

   Vrf klima sistemi fiyatlandırılması projeye özel ve proje çalışması yapıldıktan sonra yapılır. Teal iklimlendirme sistemleri yetkilileri fiyatlandırma yapılırken dahi projeye zaman harcayarak nihai uygulama projesini oluştururlar. Bu sebeple uygulama sırasında yatırımcı , önceden konuşulmayan ek maliyetler ile karşılaşmaz. Ve böylece proje uygulamalarında zor durumda kalmamış olur.

   Vrf klima fiyatlandırılması cihaz maliyetlerinin yanında , Vrf montajı ve genel giderler ( Vrf klima drenajı, vinç, dış ünite kaidesi..vs.) maliyetleri de düşülmelidir. Vrf klima sisteminin uzmanı olmayan kişi ve kuruluşlar yapmış oldukları eksik ön çalışma sebebiyle , yatırımcılardan ilave ücretler talep etmektedirler. Yada yaptıkları işte ki kullanılacak malzemelerin kalitesini düşürmektedirler. Dolayısıyla VRF klima yatırımcıları yapılan çalışmadaki fiyatı mukayese ederken, çalışma yapan firmanın işinde ne kadar uzman olduklarını da iyi analiz etmesi gerekmektedir.