Vrv klima sistemleri bir dış ünite ile birden fazla iç ünitenin kontrol edilebildiği sistemlerdir. Vrv merkezi sistem klimaları okullardan otellere, hastanelerden iş merkezlerine iklimlendirilecek her yerde kullanılabilir. Kullanılacak iç ünitelerin seçimi yapılırken ortamın konfor şartını sağlayacak kapasitede klimalar seçilmeli. Vrv dış ünite seçimleri yapılırken ; mahalde vrv sistemi kışın ısıtma yükünü, yazın ise soğutma yükünü tek başına karşılayacak ise bunun göz ardı edilmemesi gerekmektedir. 


   Mahalde iç ünite seçimlerinden sonra dış ünite seçimi yapılırken diversite kullanılır. Diversite ; mahaldeki vrv iç ünite klimalarının kapasite toplamının , Vrv dış ünite kapasitesine oranı şeklinde tanımlanmaktadır.  Vrv klima sistemleri dış ünite seçiminde diversitenin yanında ; iklimlendirilecek alanların pik yükte olup olmamasına da dikkat edilmelidir. Örneğin –Doğu cephesinde bulunan bir mahal yazın sabah saatlerinde pik yükte olacaktır. Isı kazancı fazladır. Batı cephesinde bulunan mahal ise aşırı şekilde güneş almayacağından dolayı ısı kazancı çok fazla olmayacaktır , gölgede kalacaktır.


     Soğutma yapılırken güneş bakısı önem arz etmektedir. Isıtma yükünde ise çevre her yerde aynı sıcaklık değerinde olacağı için güneş bakısı önemini yitirir. Bu durumda vrv merkezi klima sistemleri hem ısıtma hem soğutmada tüm yükü tek başına karşılıyor ise  diversite düşük tutulmalıdır. İç ünite kapasitesi toplamı dış ünite kapasitesi toplamından 0,50 den az 1,30 dan fazla olmamalıdır.


    Vrv sitemleri kullanıcılar tarafından önerilmekte ve enerji tasarrufu sayesinde çok kullanılan sistem haline gelmiştir. Proje çözümlerinizde profesyonel yardım almak için Teal iklimlendirme sistemleri  yetkilileri  irtibata geçebilirsiniz.