Vrv klima kullanımı ülkemizde olduğu gibi dünyada da yaygın kullanıma sahiptir. Özellikle Kyoto protoklünden sonra ülkelerin gelişmişlikleri ; yaptıkları üretim başına ,tükettikleri enerjinin minimizasyonu ile değerlendirilmektedir. Bu durum gelişmiş ülkelerin yaptığı enerji tüketimlerini bir kez daha göz önüne almalarını sağlamıştır. Özellikle ; petrol, kömür, doğalgaz gibi karbon ve hidrojen esaslı enerji kaynaklarının yerine rüzgar enerjisi , güneş enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklarına yönelmeler söz konusudur. Alternatif enerji kaynaklarının ortak özellikleri toplamda sağladıkları kullanılabilir elektrik enerjisidir. Alternatif enerjiden sağlanan elektrik enerjisi çok değerli olduğu için kullanılan iklimlendirme sisteminin elektrik ile beslenmesi ve aynı zamanda sarfiyatın da minimum olması gerekmektedir. Bu düzlemden yola çıkıldığında en doğru tercihin Vrv klima sistemleri olduğu görülmektedir. 


          VRV sistemlerinin en yaygın kullanan ülkelerin başında Japonya gelmektedir. Öyle ki Japonya da ki evlerin de çok büyük bölümünde  VRV klima sistemi kullanılmaktadır. Vrv üretici markalarının japon olmasının da bir etkisi olduğu düşünülebilir. Ancak Avrupa da özellikle Belçika ,Avusturya, Almanya ve Hollanda ülkelerinde Vrv kullanımı oldukça yoğundur. Ülkemiz Türkiye de ise Vrv kullanımı 1990 lı yılların başlarında başlamış. Gün geçtikçe yaygınlaşmıştır. Özellikle 2000 li yılların başlarında uluslararası firmaların ülkemizde yapmış olduğu yatırımlar son derece artmıştır. Bu yatırımlarda vrv klima sistemlerini tercih etmeleri ülkemizde de Vrv sisteminin hızlıca yaygınlaşmasına yol açmıştır. Yapılarında Vrv klima sistemini kullanan yatırımcıların sistemden memnun kalması da tavsiye ve tecrübe ile birlikte ülkemizde büyük bir pazarın oluşmasını sağlamıştır.