Projelerinde Vrv klima kullanmayı düşünen yatırımcıların en çok merak ettiği soru VRV klima sisteminin sağlamış olduğu tasarruftur. Günümüzde , iklimlendirmede en çok kullanılan sistemlerden biri olan VRV klimaların ne kadar tasarruf sağladığı da sıkça sorulmaktadır. Peki VRF klima sistemlerinin sağlamış olduğu tasarruf nelerdir? Makalemizde bu konuyu inceleyeceğiz.


      Ülkemizde en çok kullanılan ısıtma sistemleri, doğalgaz ile beslenen sistemlerdir. Bu sistemler mahallerin içlerini genellikle radyatör yada yerden ısıtma zoneları ile ısıtırlar. Sistemin içerisindeki ısıyı da bildiğimiz su ile sağlanmaktadır. Suyun işletmedeki basıncı genellikle 2-2,5 bar civarındadır. Suya verilen basınç sadece sistemde sirkülasyon yapması içindir. Suyun ısısının artırılması yakılan doğalgaz ile sağlanmaktadır. Diğer bir deyişle suyun ısınması tümüyle doğalgazın yakılma işlemi ile sağlanmaktadır. Vrf klima sistemlerinde , mahaller arası yada iç-dış üniteler arası ısı taşınımını  soğutucu gaz akışkanı ( R410A ) sağlamaktadır. Sistem ısı artırımını yükseltmiş olduğu soğutucu akışkan basıncını artırarak sağlamaktadır. Bu basınç artırımında kullanılan kompresörün işletmedeki elektrik sarfiyatı sistemin toplamda çektiği gücü temsil eder. 


         Vrf klima sistemin farkı sadece çalışma prensibi ile sınırlı değildir. Sistemin sahip olduğu yüksek teknolojili otomasyon yapılanması ; konforu oluştururken , minimum enerji sarfiyatını sağlamış olmasına yaramaktadır. 


         Özetle ; VRV klima sistemleri kış mevsiminin ortalarında dahi ısıtma modunda ; doğalgaz sistemlerinden çok daha verimlidir. Ancak doğalgazın birim fiyatının  düşük olması günün sonunda her iki sisteminde birbirlerine yakın tutarlarda faturalar çıkarmasına sebep vermektedir. Ancak Ekim , Kasım , Aralık ve Mart ayı gibi ;  dış hava -  iç hava sıcaklık farklılıklarının yüksek olmadığı geçiş dönemlerinde Vrv sistemi işletme maliyetlerinde doğalgazlı sistemlerden çok daha tasarrufludur.


        Soğutma yapan sistemlerinin tümü klima sistemleridir. Klima sistemleri içerisinde  güncelliği koruyan , talep ve rakabete bağlı olarak  daima inovasyon uygulanan sistem Vrf klima sistemi olduğu için yaz aylarındaki konforu sağlarken en tasarruflu sistem yine VRf klima sistemleridir.