BREEAM VE LEED SERTİFİKASI NEDİR?

Breeam ve leed plan projeleri , altyapı ve binalar için dünyanın önde gelen yeşil bina derecelendirme sistemleridir. Yeni inşaat , renovasyon ve mevcut binalar için bir dizi yaşam döngüsü aşamaları ile ilgili gereklilikleri ortaya koyarlar. BREEAM ilk kez 1990 yılında piyasaya sürülmüştür. Leed ise 1998 yılında Amerikada başlamıştır. O günden bugüne toplamda 78 ülkede kullanılarak 561 100 ‘den fazla sertifikalı , 2 262 900 kayıtlı bina elde edilmiştir.

Breeam ve leed sertifikalarının amacı  inovatif ve daha çevreci  binaların inşa edilmesini sağlamaktır. Binaların puanlamasında yaklaşık olarak 11 farklı kategoride değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu değerlendirmelerde puantaja direkt etki eden 3 kategori şu şekildedir ;

  1. Enerji (%19)
  2. Sağlık ve Konfor (%14)
  3. İnovasyon (%10)

Vrv klima sistemlerinin direkt olarak etki ettiği 3 ana kategori toplam puantajın %43 üne etki etmektedir. Dolayısıyla Breeam yada Leed sertifikası almak isteyen binalar için Vrv klima sistemlerin kullanılması büyük önem taşımaktadır. Vrv/Vrf merkezi klima sistemlerinin üç kategoriye de sağladığı faydaları aşağıda kısaca özetlenmiştir.

  1. Vrv Klima Sistemlerinin Enerji Alanındaki Avantajları  

Vrv / Vrf klima sistemleri ;  soğutucu akışkanı , sistemde değişken debi ile dolaştırarak ısıtma ve soğutma proseslerini gerçekleştirmektedir. Yani  Vrv dış üniteler  ısıtma yada soğutma yaparken , mahallerin o anki ihtiyacı kadar  Vrv iç ünitelere soğutucu akışkan gönderir. Bu çalışma prensibi sayesinde sistem ihtiyaç fazlası atıl enerji üretmek için tüketim yapmaz. Bu durum da ; Vrv klima sistemlerinin ,güncel durumda mevcut iklimlendirme sistemleri arasında en verimli sistem olmasına sebep olmuştur.

  1. Sağlık Ve Konfor

Birçok sistem mahalleri ısıtır yada soğuturken ulaşılmak istenilen konfor sıcaklığını stabil hale getirememektedir. Isıtma yaparken sistem istenilen konfor sıcaklığına çıkamaz yada gereğinden fazla ısıtma yapar. Soğutmada da durum aynıdır. Konfor derecesi yazın 24 C iken bazen muadil sistemler 16-18 C ye kadar soğutmaktadır. Gereği kadar ısıtma -soğutma yapamamak yada ihtiyacından daha fazla ısıtma-soğutma yapmak insan sağlığı açısından sakıncalıdır. Ancak Vrf Klima Sistemleri doğru kullanıldığı takdirde mahallerde istenilen sıcaklığa sağladığı hassas kontrol edebilme özelliği ile ulaşır ve mahalin hedeflenen sıcaklıkta kalmasını sağlar. Bu durum Vrv Klima sistemleri otomasyonunun ve kontrol mekanizmasının , güncel teknolojide olması ile ilgilidir.

  1. İnovasyon

Vrv sisteminin son yıllarda diğer iklimlendirme sistemlerine göre çok daha fazla tercih edilmesi ,pazarda önemli bir paya sahip olmasını sağlamıştır. Bu durum markalar arası rekabete  aynı zamanda ürün kalitesi ve güncellik derecelerinin yüksek olmasına fayda sağlamıştır. Markalar , oluşan rekabet ile ürünlerinde sürekli Ar-ge çalışması yaparak ve uygulayarak sürdürülebilirliği sağlamayı çalışmışlardır. Bu durum da VRV klima sistemlerinin sürekli olarak daha teknolojik ve daha güncel olmasına yol açmıştır.

Bu konulardaki bilgi ve tecrübemizden yararlanmak için Teal İklimlendirme Sistemleri ile irtibata geçmeniz yeterli olacaktır.