AVANTAJLAR

Yüksek COP kombinasyonu, ısı geri kazanımlı Daikin serisinde yüksek enerji verimine sahiptir.Minimum yer ihtiyaçlı kombinasyona kıyasla %11 daha verimlidir.